Skip til hoved indholdet

Arkivets historie

I oktober 1981 tog gartner Mads Lauridsen, Snøde, initiativ til oprettelse af et lokalhistorisk arkiv for Nordlangeland.

Daværende leder af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, Jens Mollerup, var behjælpelig med orientering arkivarbejde og opgaver.

Den 5. november 1981 holdt man stiftende generalforsamling for Nordlangelands Lokalhistoriske Forening, som skulle drive arkivet.

 

Ni medlemmer blev valgt til bestyrelsen:

Formand gartner Mads Lauridsen, Snøde

Næstformand Lærer Finn Lauring, Lohals

Kasserer gårdmand Niels Ove Nielsen, Ennebølle

Sekretær sygeplejerske Ruth Jensen, Tullebølle

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, malermester Henning Lund, Snøde, husmoder Mona Kristensen, Lejbølle, husmoder Ruth Tved, Tranekær, gårdejer Oskar Nogel, Stoense, pensionist Rita Eisen, Hou.

 

Arkivet startede i lokaler på loftet over Tranekær Bibliotek, pladsen var meget trang og med stor risiko ved brand. Efter 2 år i Tranekær flyttede arkivet i november 1983 til de ledige lokaler i Stoense gamle Skole, Stoense Udflyttervej 2, her havde arkivet lokaler frem til 31. 12. 2015. Fra januar 2016 har arkivet haft til huse i Langelands Kommunes ejendom, Solhjem, Lejbøllevej 26.

Langelands Kommune stiller lokaler, lys og varme til rådighed.

Arkivet drives af ulønnede frivillige fra foreningen.

Fra september 2023 har arkivet til huse i Langeland Kommunes ejendom, Snødevej 140.