Skip til hoved indholdet

Arkivets historie


Lokalhistorisk forening for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne blev stiftet i 1985 for at bevare og registrere billeder, protokoller, skøder og andet materiale af lokalhistorisk interesse.

Arkivet holder til på Humble skole, Hovedgaden 64 i, Humble. Der er åbent den anden onsdag i hver måned fra 19-21 eller efter aftale. 

På arkivet findes en del billeder, skolebilleder, lokalhistoriske bøger af gårde i området, skøder, avisudklip med mere.

De langelandske kirkebøger op til 1890 findes på mikrofilm. Der arrangeres ca. fem foredrag i løbet af en vinter som omhandler mest lokalhistoriske forhold, men også andre emner kan tages op.