Skip til hoved indholdet
Arrangementer

Program for 2024

 

Nyt mødested: Da lokalet på Humble Skole, som vi har brugt til større møder, er inddraget til andet formål, har vi derfor indledt et samarbejde med Humble - Lindelse menighedsråd om brug af konfirmandlokalet i Humble Præstegård. Hér er der også udstyr til film og fremvisning af billeder. Ligeledes inviterer vi hinanden og samarbejder om kommende møder. 

 

Torsdag d. 23. maj kl. 17:30:
Grill aften i præstegårdshaven i Humble - andet fremkommer senere. 

Vi taler om filmaftener, evt. en Morten Korch film? Visning af billeder fra arkivet med tilknyttede historier. Måske et foredrag.... kom gerne med forslag.

Dato og tidspunkter for arrangementer, vil kunne ses her og i kirkebladet. 

 

Husk kaffekurven til arrangementerne.
Alle er velkommen!

 


Vel mødt
Bestyrelsen

Lokalhistorisk Arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne
http://lokalarkiverne.langelandkommune.dk

Arkivet har åbent 2. onsdag i måneden mellem 19 og 21
eller efter aftale på 2061 9309