Skip til hoved indholdet

Lokalhistorisk Arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne

Arkivet genåbner igen første gang 10 / 6 2020 mellem 19-21 gerne med aftale på 20619309 da vi skal have god plads.

Nyt: Ring på klokken ved døren så kommer vi.

Lokalhistorisk forening for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne blev stiftet i 1985 for at bevare og registrere billeder, protokoller, skøder og andet materiale af lokalhistorisk interesse.

Arkivet har lokaler på Humble skole, Hovedgaden 64 i Humble. Der er åben anden onsdag i hver måned fra 19-21 eller efter aftale. På arkivet findes en del billeder, skolebilleder, lokalhistoriske bøger af gårde i området, skøder, avisudklip med mere.

De langelandske kirkebøger op til 1890 findes på mikrofilm. Der arrangeres ca. fem foredrag i løbet af en vinter som omhandler mest lokalhistoriske forhold, men også andre emner kan tages op.