Øboer 2005

  Titel

   

  Forfatter

   

  Stikord vedr. indhold

   

  "Den virksomme Blom" –

  Om toldere og ulovligt brændevins-brænderi i årene 1818-1824

   

  Holger Munchaus Petersen

   

  Af toldvæsenets personale i Rudkøbing nævnes følgende navne:

  told- og konsumtionsinspektør Bartholt Christian Hø, told- og konsumtionskasserer Peter Krohn, strandkontrollør Hans Mogensen. Følgende personer er benævnt med titlen told- og konsumtionsunderbetjente:

  Carl Gotfred Beyer, Ludvig Gotfred Bøgh, Anders Dam Egholm, Peter Lindegaard Hansen, Martin Hviid, Johannes Madsen, Oluf Meyer, Niels Chr. Mygind, Christian Theodor Müller, Morten Olsen, Hans Paulsen, Peer Paulsen, Frederik Petersen, Jørgen Saabye, Johan Jacob Schmalfeld, Peter Semberg, Henrik Spechmann, Lars Svane, Johan Peter Voigt, Jørgen Weidemann, " Hr. Thage", Hans Rasmussen

  Der beskrives flere eksempler på hvilke arbejdsopgaver disse personer kunne blive udsat for i deres tjeneste.

   

  Fra min tid på motorfabrikken "Danmark"

   

  Regner Jørgensen

   

  Motorfabrikken "Danmark" blev startet i Ahlefeldtsgade i Rudkøbing i 1906.

  Fabrikkens hovedaktionær var købmand, skibsreder og konsul Alfred Nielsen.

  Forfatteren, hvis fader var lærer, er opvokset i Illebølle, kom i lære på motorfabrikken fra 1941 til 1945.

  Værkfører på fabrikken var A.C. Olsen, han overtog fabrikken i 1953 og var fortsat leder til sin død, hvorefter fabrikken lukkede som motorfabrik i 1959.

  A.C. Olsen ejede desuden en købmandsbutik på Jens Winthers Vej – "Røde Kro".

  Andre ansatte der nævnes er Valdemar Hansen og Peter Skov.

   

  "Så meget jeg gerne ville"

   

  Jørgen Feder

   

  Rudkøbingenseren Frederik Madsens forfatterskab og forbindelse med Martin Andersen Nexø.

  Frederik Madsen blev født i Rudkøbing d. 3. maj 1897 og døde i sept. 1933 – 33 år gammel - efter at være plaget af sygdom siden barndommen.

  Han var søn af Hanne og malermester Carl Madsen og ud af en børneflok på 10.

   

  "Rudkøbing Asyl for smaabørn"

   

  Doris Rasmussen

   

  Asylets giver, Hans Carl Sager, blev født i Thisted d. 21/4 1808, blev i 1840 gift med Therese Wilhelmine Hvidt og fik i 1849 stilling som byfoged i Rudkøbing og herredsfoged over Langelands Nørre og Sønder Herreder. Både ham og hustruen havde stor interesse i fattige og forsømte børn, og da ægteparret var barnløst og gerne ville hjælpe, har det måske udmøntet i ideen om at oprette et asyl, hvilket skete i 1867. Hans vision var at få anlagt en park på jorden bag Asylet - nuværende adr. Ramsherred 66, Han købte ejendommen i 1857, parken blev en realitet i 1884 og en spadseresti "Sagers Alle" blev opkaldt efter ham. Asylet lukkede i 1974.

   

  Feberens tid

   

  Claus Schou

   

  Man mente at de første tegn på den værste koldfeberperiode i Danmark i 1800-tallet stammede fra Sydlangeland efter at sygdommen havde hærget i Tysklands og Hollands kystegne.

  I 1880 påvistes det at sygdommen var forårsaget af parasitter, overført ved stik af en bestemt slags myg.

  Sygdommen bredte sig efterhånden til flere landsdele. På Lolland og Falster var man ligesom på Langeland dobbelt ramt, da stormfloden i 1872 gav store oversvømmelser tilligemed. Efter 1. verdenskrig var sygdommen stort set forsvundet i Danmark.

   

  Tørv

   

  Karl Hansen

   

  Fortællerens første erindring om tørv stammer fra 1918 fra hans barndomshjem.

  I 1941 fik han selv arbejde i Humble Rene og senere andre steder med at grave tørv og han beskriver denne arbejdsproces levende.

   

  15 år med Tickon

   

  Alfio Bonnano

   

  Alfio Bonnano kom til Langeland i 1971, købte hus i 1973 og flyttede hertil fra Rom.

  I 1990-erne var han ophavsmand til mange kunst- og kulturarrangementer, som de lokale bakkede interesseret op om, og da han i mange år havde haft en drøm om "kunst i naturen" gik den i 1990 i opfyldelse ved samarbejde med en masse andre kunstnere i form af "Tickon" i Tranekær Slotspark., som blev starten til en lang række kunstværker rundt omkring, som er kendt i vide kredse, både i Danmark og i udlandet.

   

  Spodsbjerg Strand

   

  Steffen Hartby

   

  Forfatteren beskriver udviklingen i Spodsbjerg by, færgehavn og stranden fra 1938, da han som 5-årig begyndte at komme til Spodsbjerg, hvor hans mor da købte et sommerhus og hvor han selv i 1964 købte et hus i Pederstrup, som han flyttede til som pensionist i 1993.

   

  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  10. oktober 2016