Øboer 2002

  Titel

  Forfatter

  Stikord vedr. indhold

  Forliset julenat 1923

  Otto Nielsen

  Skibet ”Verner” af Svendborg forlist.

  Gæstgivergården i Lohals

  Tessa Clausen  

  Gården var beliggende hvor Lohals Plejehjem havde parkeringsplads.

  N.J. Flindt købte gården i 1895 efter brand.

  Senere Lohals Badehotel.

  Biograf i en fløj 1927-1935.

  En vandring i Tranekær Slotspark

  Mona Kristensen

   

  Vandring i parken med ”Galgebakken”, og div. historier om henrettelser på Langeland.

  Prygleaffæren fra Tranekær 1915

  Trille Raagaard

  Redaktør Carl Madsen, Social-demokraten tog affære ved uretfærdig behandling af fattige arbejdere.

  Godsejer-søfart

  Ole Mortensøn

   

  Skibsredere på Langeland.

  Varetransport og handel i ud- og indland i 1700-1800-tallet.

  ”Fra mine Erindringers Skitsebog”

  Jens Mollerup

  Kunstneren Iver Tidemand Rohde, f. i Magleby Sogn d. 4. sept. 1871.

  En Rudkøbingdreng og hans båd

  Henning Merrild Nielsen

  Jollen ”Lizzen”´s byggeri i 1939, samt ejerens ture og oplevelser i mange år.

  Lindelse Præstegård

  Børge Sander

  Beskrivelse af præstegårdens udseende fra 1600 og op gennem tiderne, herunder brandskader m.m.

  Kvinden i isolationscellen

  Claus Schou

  Ane Schmidt f. i Marstal d. 30.april 1815 påsatte ild i isolationscellen i tugthuset. Retssag og straf. Beskrivelse af hendes liv i fattigdom og kriminalitet i hendes ægteskaber, hvor druk og opsætsighed mod andre i anstalten var hverdag, Flugten fra fællesarbejdsanstalten.

  Døde d. 31. oktober 1892, 78 år gammel, begravet på Humble Kirkegård.

   

  Fiskerierhvervet i Bagenkop i 1900-tallet

  Preben Theodorsen

  Beskrivelse af opsætning af bundgarnspæle, fiskeri med garn og vedligeholdelse af disse.

  Fiskeri med skovlvod og kroge.

  Filetfabrik bygges sidst i 40-erne.

  Fiskemelsfabrik bygges i 1951 ved ”Klisebjerg”, solgtes igen i 1962.

  Ekkolod på markedet ca. 1950 hvor også radiosendere blev taget i brug, samt nylonnet blev opfundet til trawl, garn, linegods, tov osv.

  I 1950-erne begyndtes laksefiskeriet med kroge ved Polen og Østersøen, ofte med for små både og deraf  ulykker til følge.

  Fællesmarkedet i 1972 med plagsomme kvoter.

  Fremskridt i 70-erne med radar og andet udstyr.

  De travle arbejdsløse på Strynø

  Oluf Unnerup

  Faglig arbejderbevægelse spirer på Strynø i året 1909, blev først en realitet efter første verdenskrig.

  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  10. oktober 2016