Øboer

  Vejledning for skribenter til årbogen Øboer

  Hvis man efter læsning af Øboer, skulle have fået lyst til selv at bidrage til næste års udgave, følger her en praktisk vejledning i, hvordan man opfylder redaktionens retningslinier for skribenterne. 

  Det er ikke for at lægge snærende bånd på den skriftlige kreativitet, men udelukkende for at sikre, at der er et vist fællespræg over artiklerne. Som ved al anden bogudgivelse er det op til redaktionen at forkorte, rette og foreslå forbedringer.

  Det er dog ikke svært at leve op til kravene. Selv om man måske ikke er nogen ørn til at formulere sig, viser det sig ofte, at det med redaktionens hjælp kan resultere i en fin artikel.

  Der kan ydes hjælp til skrivningen, forespør på et af de følgende tlf. nr. 23455117, Mogens Christensen, 30292876, Tessa Clausen 

  1. Artiklerne skal primært handle om historiske begivenheder og tildragelser på Langeland, Strynø eller Siø. Øboernes relationer til omverden er naturligvis også relevante emner.
  2. Alle artikler skal være let læste, være skrevet på et godt dansk og have almen interesse. Det betyder, at f.eks. snævre slægtshistoriske eller topografiske studier - hvor interessante de end måtte være for familien - ikke passer ind i årbogen.
  3. Artiklerne skal også rumme en historie, et forløb eller et budskab og lede frem til en afslutning eller konklusion. 
  4. Alle emner er velkomne – med mindre emnet er så specielt, at det falder uden for kategorien ”almen interesse”. 
  5. Alle bidrag skal være forsynet med litteraturhenvisninger eller noteapparat. Almindelig dansk retskrivning og tegnsætning følges. Undgå understregninger, fremhævninger og indrykninger! Brug overskrifter ved større afsnit. Manuskripter modtages digitalt, og de kan sendes pr. e-post til redaktionen. 
  6. Hver forfatter skaffer gode fotos/illustrationer og forsyner alle billeder og kort eller tegninger med forklarende billedtekster. Vær opmærksom på evt. ophavsret til fotos. Trykkeriet frabeder sig indscannede fotos, så vi må bede om at låne originalerne. Der bliver passet godt på dem!
  7. Artikler må ikke være længere end ca.10 sider ( op til 20.000 enheder) + illustrationer.
  8. Artiklerne må ikke have været offentliggjort før.
  9. Deadline for næste udgave: 1. juli 2015
  Sidst opdateret af Heidi Bay Hauptmann
  15. september 2014